Zebrania naukowe Katedry Statystyki

04
LIP
2013

04.07.2013

Prezentacja karty programowej mgr Doroty Mierzwy pt. „Wielowymiarowa analiza porównawcza sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po roku 1990″
Przeczytaj
29
MAJ
2013

29.05.2013

Prezentacja karty programowej mgr Beaty Osiewalskiej pt. „Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno – ekonomiczny w wybranych krajach europejskich – analiza bayesowska”
Przeczytaj
30
STY
2013

30.01.2013

Prezentacja karty programowej mgr Mateusza Baryły pt. „Prawo Benforda jako podstawa wykrywania oszustw finansowych”
Przeczytaj
14
LIS
2012

14.11.2012

Prezentacja karty programowej mgr Małgorzaty Ćwiek pt. „Rola inkubatorów przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego”
Przeczytaj
23
KWI
2012

23.04.2012

Prezentacja referatu: Sabina Augustyn (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Metody doboru próby w procedurach MUS w auditingu”
Przeczytaj
05
MAR
2012

05.03.2012

Prezentacja referatu: Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Problemy doboru próby w badaniach ekonomicznych”
Przeczytaj
13
CZE
2011

13.06.2011

Prezentacja referatu: Viera Pacakova (University of Pardubice, Czech Republic) „Probability and statistics in insurance theory and practice”
Przeczytaj