Zebrania naukowe Katedry Statystyki

14
GRU
2016

14.12.2016

Prezentacja dysertacji doktorskiej mgr Marty Szklarskiej pt. „Aktywność zawodowa par a kształtowanie się modelu rodziny w Polsce”
Przeczytaj
30
LIS
2016

30.11.2016

Prezentacja dysertacji doktorskiej mgr Małgorzaty Ćwiek pt. „Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego”
Przeczytaj
24
CZE
2015

24.06.2015

Prezentacja dysertacji doktorskiej mgr Weroniki Wójciaczyk pt. „Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych”
Przeczytaj
27
MAJ
2015

27.05.2015

Prezentacja referatu: Michael Greenacre (University Pompeu Fabra, Barcelona) „Size and Shape in Multivariate Date”
Przeczytaj
03
GRU
2014

03.12.2014

Prezentacja karty programowej mgr Mateusza Bociana pt. „Odporna analiza dyskryminacyjna w badaniach e-gospodarki” Prezentacja karty programowej mgr Ewy Szlachtowskiej pt. „Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki”
Przeczytaj
26
LIS
2014

26.11.2014

Prezentacja karty programowej mgr inż. Grażyny Wójcik pt. „Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce. Analiza statystyczna”
Przeczytaj
05
LIS
2014

05.11.2014

Prezentacja karty programowej mgr Marty Szklarskiej pt. „Aktywność zawodowa par a kształtowanie się modelu rodziny w Polsce”
Przeczytaj
17
CZE
2014

17.06.2014

Prezentacja referatu: Bohdan Linda (University of Pardubice, Czech Republic) „Principle of Bootstrap and Bootstrap Estimates”
Przeczytaj
18
GRU
2013

18.12.2013

Prezentacja referatu: Monika Papież, Sławomir Śmiech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Konsumpcja energii i wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej – bootstrapowa panelowa analiza przyczynowości”
Przeczytaj
17
WRZ
2013

17.09.2013

Prezentacja karty programowej mgr Weroniki Rusek pt. „Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin – analiza statystyczna”
Przeczytaj