Zebrania naukowe Katedry Statystyki

17
STY
2019

17.01.2019

Prezentacja referatu: Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Analiza poziomu życia ludności krajów Grupy Wyszehradzkiej (Analysis of Living Standards of the Population of the Visegrad Group)”
Przeczytaj
06
GRU
2018

06.12.2018

Prezentacja referatu: Andrzej Sokołowski, Marek Sobolewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Rzeszowska) „O niewłaściwym wykorzystaniu współczynnika zmienności”
Przeczytaj
18
PAź
2018

18.10.2018

Prezentacja referatu: Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Statystyczny obraz ziem polskich w przededniu odzyskania niepodległości”
Przeczytaj
04
LIP
2018

04.07.2018

Prezentacja karty programowej mgr Lilii Karpinskiej pt. „Determinants and persistence of energy poverty in Poland”
Przeczytaj
20
CZE
2018

20.06.2018

Prezentacja referatu: Sabina Augustyn, Janusz Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Propozycja schematu losowania w badaniach sektora organizacji pozarządowych”
Przeczytaj
23
MAJ
2018

23.05.2018

Prezentacja referatu: Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  „O zadłużeniu gospodarstw domowych w Polsce. Wybrane zagadnienia”
Przeczytaj
18
KWI
2018

18.04.2018

Prezentacja Zakładu Demografii: „Zagadnienia badawcze podejmowane w Zakładzie Demografii”
Przeczytaj
28
LUT
2018

28.02.2018

Prezentacja referatu: Monika Papież, Sławomir Śmiech, Katarzyna Frodyma (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Efektywność inwestycji w energię wiatrową w krajach UE”
Przeczytaj
24
STY
2018

24.01.2018

Prezentacja referatu: Marcin Salamaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej w krajach UE”
Przeczytaj
20
GRU
2017

20.12.2017

Prezentacja referatu: Andrzej Sokołowski, Małgorzata Markowska, Sabina Denkowska, Dominik Rozkrut (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Główny Urząd Statystyczny) „Propozycja nowych miar odległości”
Przeczytaj