Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej

Tytuł:
Trzecie Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej w Ekonomii
w ramach: „8th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics”

Tematyka:

Ekonomiczne zastosowania statystyki odpornej, statystyki nieparametrycznej, środowiska R, funkcjonalnej analizy danych, wielowymiarowej analizy statystycznej, badań operacyjnych,…
Trecie seminarium odbędzie się w ramach cgm2017, wykłady zaproszone wygłoszą:

1. dr hab. Waldemar Wołyński (UAM w Poznaniu) „Analiza korelacji dla danych funkcjonalnych” –  45min

2. prof. UMK dr hab. Witold Orzeszko (UMK w Toruniu) „Nieparametryczne prognozowanie finansowych szeregów czasowych” – 30 min

3. dr Łukasz Lenart (UEK w Krakowie) „Bootstrap methods in business cycle analysis” – 30 min

4. dr Małgorzata Snarska (UEK w Krakowie) “Wybrane zastosowania macierzowych procesów stochastycznych w ekonomii i finansach” – 30 min

Drugie seminarium, które odbyło się 1 czerwca 2016 w ramach konferencji cfm2016, referaty zaproszone wygłosili wówczas

1. Prof. UEK Mateusz Pipień z UEK w Krakowie – Ekonometria wahań aktywności gospodarczej (współautorzy dr Łukasz Lenart i dr Błażej Mazur) – 45min

2. Prof. UE Tomasz Żądło z UE w Katowicach – O ocenie dokładności w statystyce małych obszarów – 30 min

3. Dr Justyna Majewska z UE w Katowicach – Odporne podejście do stochastycznego modelowania umieralności 30 min

Pierwsze seminarium odbyło się w czerwcu 2015, referaty zaproszone wygłosili wówczas

1. Prof. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski – 45min – zaproszony wykład inaugurujący seminarium

Prof. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski – 45min – zaproszony wykład inaugurujący seminarium pt. „Statystyka wczoraj, dziś i jutro”. Wykład jest analizą zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które kształtowały metodologię wnioskowania statystycznego, także jej Fisherowskiej i Neymanowskiej wizji. Centralną osią wykładu jest problematyka identyfikacji związków przyczynowych w badanich naukowych, jej obecny i przyszły kształt. (Prof. Tadeusz Bednarski ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Pracował w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego; tytuł naukowy profesora otrzymał na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na stanowisku profesora zwyczajnego).

2. Dr Tomasz Górecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 30min referat pt „Wprowadzenie do analizy danych funkcjonalnych” ( Dr Tomasz Górecki uzyskał tytuł magistra z matematyki na Wydziale Matematyki
i Informatyki UAM w Poznaniu w roku 2001. Tamże, w roku 2005, uzyskał stopień naukowy doktora. Aktualnie pracuje jako adiunkt na UAM. Jego zainteresowania naukowe obejmują: nauczanie maszynowe, klasyfikację szeregów czasowych, data mining oraz wykorzystanie pakietu R w badaniach naukowych.)

3. Dr Sławomir Śmiech UEK w Krakowie, 30min referat pt „Dlaczego można i dlaczego nie można skutecznie prognozować ceny ropy” (Dr Sławomir Śmiech: Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obroniony w 2007 roku. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów w tym 7 z listy JCR. Obecnie zajmuje się analizą rynków surowcowych oraz ich powiązaniem ze sferą realną i finansową gospodarki.

Data:

31.05.2017 r.

 

Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

Organizator:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Patronat:

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Komitet naukowy seminarium:

prof. Józef Pociecha, UEK, Kraków (Przewodniczący)
dr UEK Paweł Lula, UEK, Kraków
prof UEK Mateusz Pipień, UEK, Kraków
dr hab. Daniel Kosiorowski, UEK, Kraków, (sekretarz)
dr hab. Sławomir Śmiech, UEK, Kraków

Komitet organizacyjny seminarium:

prof. UEK Daniel Kosiorowski (przewodniczący)
prof. UEK Mateusz Pipień
dr Jerzy Rydlewski
dr Dominik Mielczarek
mgr Przemysław Jaśko (sekretarz)
mgr Katarzyna Wójcik

Kontakt:
dr hab. Daniel Kosiorowski
e-mail: daniel.kosiorowski@uek.krakow.pl

Sekretarz:

mgr Przemysław Jaśko
e-mail: pzremyslaw.jaśko@uek.krakow.pl
Strona internetowa:
http://www.cfm.uek.krakow.pl/