07
KWI
2020

Odszedł nasz Kolega

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, prof. UEK dr. hab. Daniela Kosiorowskiego.

Pracownicy Katedry Statystyki