Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

O Katedrze

 1. Prezentacja Katedry
 2. Ważne wydarzenia z życia Katedry
 3. Osiągnięcia Katedry
 4. Współpraca krajowa
 5. Współpraca międzynarodowa
 6. Koła naukowe funkcjonujące przy Katedrze
 7. Główna tematyka prac naukowo-badawczych i dydaktycznych Katedry Statystyki

 

Ważne wydarzenia z życia Katedry

 • 1950 – utworzenie Katedry Statystyki, pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr inż. Jerzy Fierich,
 • 1965 – śmierć Profesora J. Fiericha, drugim kierownikiem Katedry zostaje prof. dr hab. Kazimierz Zając,
 • 1986 – Profesor Zając przechodzi na emeryturę, jego następcą zostaje prof. dr hab. Aleksander Zeliaś,
 • 2006 – 14.02.2006 umiera Profesor Zeliaś, czwartym kierownikiem Katedry Statystyki zostaje prof. dr hab. Józef Pociecha
 • 2017 – Profesor Pociecha przechodzi na emeryturę, jego następcą zostaje dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK

 

Osiągnięcia Katedry

 • 1957 opublikowanie przez prof. dr inż. J. Fiericha pierwszego w Polsce artykułu dotyczącego zastosowania metody taksonomicznej Czekanowskiego w badaniach ekonomiczno-rolniczych –początek rozwoju metod taksonomicznych w badaniach społeczno- ekonomicznych,
 • lata sześćdziesiąte – rozwój badań taksonomicznych w analizach ekonomiczno-rolniczych, prace prof. dr hab. inż. J. Steczkowskiego  oraz prof. dr hab. A. Zeliasia,
 • lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte – rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych, m.in. prace  T. Grabińskiego, S. Wydymusa, A. Zeliasia, K. Zająca, A. Sokołowskiego, J. Pociechy, B. Podolec

 

Współpraca krajowa

Katedra Statystyki współpracuje m. in. z następującymi ośrodkami naukowymi w Polsce:

 • Uniwersytet  Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Współpraca międzynarodowa

Katedra Statystyki współpracuje z następującymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • University of Economics in Bratilslava
 • Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 • University of Banking National Bank of Ukraine
 • Lviv Banking Institute
 • Lviv Academy of Commerce
 • Ternopil National University of Economics
 • Kharkov National University of Economics
 • Odessa State University of Economics
 • Donetsk National University
 • Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
 • Universität Potsdam
 • RWTH Aachen University
 • Open University, United Kingdom

 

Koła naukowe funkcjonujące przy Katedrze

 

Główna tematyka prac naukowo-badawczych i dydaktycznych Katedry Statystyki

 • zagadnienia teorii statystyki,
 • metody analizy szeregów czasowych,
 • modelowanie i prognozowanie procesów społeczno-gospodarczych,
 • statystyczne metody kontroli jakości,
 • metody analizy budżetów gospodarstw domowych,
 • metody analizy procesów demograficznych,
 • probabilistyczne metody w auditingu,
 • matematyczne metody wykrywania oszustw finansowych
 • metody analizy ryzyka,
 • metody aktuarialne.