Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Konferencja Zakopiańska

Tytuł:
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”

 

Tematyka:
Celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach.

 

Data:
13.05.2019-16.05.2019

 

Miejsce:
„HYRNY”
ul. Piłsudzkiego 20, 34-500 Zakopane

 

Organizator:
Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk

 

Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Statystyki
ul. Rakowicka 27 ,31-510 Kraków
Telefon: (12) 293-52-05; (12) 293-52-10, Fax: (12) 293-50-46, e-mail: konfzak@uek.krakow.pl

 

Sekretarz:
dr Katarzyna Frodyma

 

Strona internetowa: