Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej


Tytuł:
LIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej

 

Data:
05.04.2017-07.04.2017

 

Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków


Organizator:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Statystyki


Kontakt:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Statystyki
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: (12) 293-52-10; Fax: (12) 293-50-46
e-mail: sempp@uek.krakow.pl


Sekretarz:

mgr Joanna Burkot

 

Ważne terminy:

31.01.2017 – nadsyłanie streszczeń referatów na adres sempp@uek.krakow.pl

15.02.2017 – wniesienie opłaty konferencyjnej na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20.05.2017 – złożenie artykułu do publikacji za pośrednictwem platformy czasopism naukowych UEK


Publikacja:
Uczestnicy konferencji mają możliwość publikacji prezentowanych prac w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (11 pkt.) – w języku polskim lub angielskim, bądź w czasopiśmie Argumenta Oeconomica Cracoviensia (13 pkt.) – w języku angielskim.
Przesłane prace podlegają przewidzianemu przez Wydawnictwo UEK procesowi kwalifikacji do druku.
Złożenie artykułu do publikacji możliwe jest jedynie za pośrednictwem platformy czasopism naukowych UEK po zarejestrowaniu się w systemie jako Autor.

Linki do czasopism:
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/
https://aoc.uek.krakow.pl/ 

Informacje dla autorów:

Przypominamy o konieczności umieszczenia adnotacji „SEMPP 2017″ w prawym górnym rogu przesłanego artykułu.

Opłaty:
Opłata za udział w konferencji wynosi 500 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, publikację pokonferencyjną (po pozytywnych recenzjach), obiady, uroczystą kolację oraz wycieczkę.

Opłatę należy przelać do dnia 15 lutego 2017 r. na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
NIP: 675-000-63-46

Numer rachunku:

BPH SA Kraków 28 1060 0076 0000 3310 0016 1623
z dopiskiem: Konferencja SEMPP2017, imię i nazwisko uczestnika


Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

 

Partnerzy:

logotyp krakow_CMYK

    Kraków

 

krk2b_logo_rgb

 Krakow to business