Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Konferencja Młodych Demografów (Latająca Szkoła Demografii)

Tytuł:
XI Konferencja Młodych Demografów (Latająca Szkoła Demografii) pt. ”Ludność i gospodarka w warunkach starzenia się populacji”

 

Tematyka:

 

Data:
18.09.2013-20.09.2013

 

Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

Organizator:
Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Nauk Demograficznych PAN

 

Kontakt:
Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27 ,31-510 Kraków

 

Terminarz:
 

 

Sekretarz:
mgr Beata Osiewalska

 

Strona internetowa: