Department of Statistics
Office:
Building A, room 304A
phone. 12/ 293-52-10

Opening Hours:
Monday - Thursday 9:00am - 3:00pm
Friday 9:00am - 5:00pm

Conferences

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia “Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”
Data: 10.05.2016 – 10.05.2016

50-ta Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej
Data: 08.04.2014 – 10.04.2014

XI Konferencja Młodych Demografów (Latająca Szkoła Demografii) “Ludność i gospodarka w warunkach starzenia się populacji”
Data: 18.09.2013 – 20.09.2013

Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej
w ramach: “7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics”
Data: