30
MAJ
2019

30.05.2019

Prezentacja referatu:

Jolanta Kurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Ewolucja podejść do badań nad zjawiskami demograficznymi”