20
LIS
2019

20.11.2019

Sprawy dydaktyczne – prowadzący: dr Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)