04
KWI
2019

04.04.2019

Prezentacja referatu:

Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Zmienne syntetyczne”